Euroopa kogukonna apteekide kavand

Euroopa Nõukogu Ravimite Kvaliteedi ja Tervishoiu Direktoraadi ravimite teemaline ingliskeelne brošüür

KUTSESTANDARD - proviisor, tase 7 

KUTSESTANDARD - farmatseut, tase 6

Proviisori ja farmatseudi eetikakoodeks