Kantar Emori uuring näitab, et rahulolu apteegiteenusega on väga kõrge


Septembris läbiviidud uuringu tulemuste järgi on inimeste meelest apteegiteenus hästi kättesaadav ja üldiselt ollakse väga rahul teenusega. Kantar Emori uuringu sihtrühma kuulusid 18-84-aastased Eesti elanikud, kes hindasid apteekide külastamise kogemust viimase 12 kuu jooksul. Kokku osales uuringus 1063 vastanut, kellest 1013 olid apteegikülastajad.

Peamised uuringutulemused:

1. Rahulolu apteegiteenusega on väga kõrge - 99% vastanuid
2. Teenus on elanike hinnangul hästi kättesaadav ja see on püsinud viimastel aastatel samal tasemel:

  • Apteeki valitakse asukoha järgi - 90% vastanuid, oma koduapteegi kaugusega on rahul 95% elanikest (n=961);
  • Apteeker aitab kergete tervisemurede korral kõige kiiremini - 50% vastanuid.
3. Apteegireformi olemus ei ole elanikele hetkel mõistetav - mis muutub paremaks, millised on riskid:
  • 76% elanikest on reformi osas ükskõiksed või on selle vastu;
  • 78% vastanutest ei ole kursis, kes on ühe või teise apteegi omanik.

Lähemalt saab tutvuda uuringu sisuga SIIN.

Sulgemisohtu sattunud apteegid hakkavad avalikult alles jäänud päevi lugema

Apteegireformi tõttu sulgemisohtu sattunud apteekides on alates tänasest spetsiaalsed kalendrid, mis loevad päevi apteegireformi jõustumise tähtajani. Eesti 494 apteegist ei vasta apteegireformi nõuetele üle 330 apteegi.
Apteekide võimaliku sulgemiseni päevi lugevate kalendrite eesmärk on informeerida apteegikülastajaid juba ette, et alates järgmise aasta 1. aprillist ei pruugi patsiendid enam harjumuspärasest asukohast ravimeid kätte saada.

Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) juhi Timo Danilovi sõnul on sotsiaalministeeriumi tegevusetus viimase viie aasta jooksul viinud selleni, et alles jäänud kuue kuuga enam keegi imet teha ei suuda. Kui alguses oli see meie prognoos, siis tänaseks praktikas tõestust leidnud fakt. Kuid endiselt väljendab ministeerium ei tea millele tuginevat lootust, et viimasel minutil tulevad uued ettevõtjad, kes oskavad, tahavad ja ja kellel on selleks piisavalt finantsilist võimekust," rääkis Danilov.

Danilovi sõnul on märkimisväärne, et sotsiaalministeerium agiteerib proviisoreid ettevõtjaks hakkama, äririske võtma ja erialase töö asemel manageerimisega tegelema ajal, kui sellest masinavärgist läbi käinud perearstid protestivad, et nemad enam nii ei jaksa ja ei taha.
"Tänase päeva seisuga on apteegireformi nõuetele mittevastavaid apteeke ravimiameti andmetel üle 330. See on Eesti apteekide koguarvu silmas pidades väga suur number. Neist ligi 300 kuuluvad Eesti Apteekide Ühendusse ja neis apteekides on alates tänasest-homsest väljas loendurid, mis informeerivad apteegikülastajaid apteegireformi konkreetsest mõjust, kui riik ravimiseaduse jõustamisega lõpuni läheb," selgitas Danilov.

Reformi vedavate ametnike lootuste kohaselt ei ohusta tänaste apteekide sulgemine ravimite kättesaadavust, kuna suletavate apteekide asemele avavad proviisorid kohe uued apteegid. EAÜ liikmete veendumuse kohaselt on see väide oletuslik ja põhjendamatult optimistlik. "Mitte ükski analüüs ega prognoos ei näita, kui paljud ja millal apteegid uuesti avatakse ning kust tulevad selleks rahalised vahendid. Lisaks viitab majanduslik loogika sellele, et reformi täielikul elluviimisel tekib surve ravimite hinna tõusuks, kuna killustatud apteegiturul puudub mastaabiefekt, mis on võimaldanud administreerimiskulusid kokku hoida," hoiatas Danilov.

Omandivahetust puudutav apteegituru osa moodustab käibe järgi hinnanguliselt 75-80% ja selle osa õiglane hind kokku on vähemalt 200-250 miljonit eurot. Juhul, kui need apteegid sundvõõrandatakse või sulgetakse, peab õiglase väärtuse ettevõtjatele hüvitama riik ehk maksumaksja.

Eesti Apteekide Ühendus

Läheneb varajase registreerija tähtaeg ravimite kasutamise hindamist käsitlevale konverentsile

Narva-Jõesuus toimub 28-30.11.2019 rahvusvaheline ravimite kasutamise hindamise konverents. Esimene konverents samal teemal leidis aset 2017. aastal Võrus, mil kogunesid oma ala asjatundjad, et teha sissejuhatus ravimite kasutamise hindamise teooriasse ja jagasid kogemusi selle teenuse rakendamisel. Kuna tänaseks on esimene selle teenuse pilootprojekt nii Eestis, Lätis, Leedus kui mujal Euroopas käivitunud, siis 2019. aasta konverentsi aitab jagada esimesi saadud kogemusi.

Konverentsi raames toimuvad erinevad õpikojad ja mitmed ettekanded veel lisaks IT lahenduste mõjust tervishoiuteenusele ja kuidas uued digilahendused toetaksid erialast pädevust.

Konverents on mõeldud praktiseerivatele tervishoiutöötajatele, riigiasutuste ja kõrgkoolide esindajatele ning üliõpilastele. Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Loe lähemalt konverentsi programmi ning osalejate kohta SIIT

Kristiina Sepp: Meil on vaja uue põlvkonna proviisoreid 

"Proviisor olla on uhke ja hää. Ma poleks kunagi uskunud, et oma erialavalikuga niivõrd täppi panen. Proviisori eriala on nii mitmetahuline, et ükski päev ei sarnane eelmisega.

Proviisorit teatakse ennekõike kui ravimispetsialisti. Vähem mõeldakse sellele, millist väärtust pakub ta kogukonnale just oma kohalolu ja meditsiinialase pädevusega. Mind isiklikult on üllatanud, kui kandev roll on proviisoril inimese heaolu, ennekõike tervise eest hoolitsemisel." sõnab Kristiina Sepp postituses Tartu Ülikooli vilistlaste ajaveebis.

Loe lähemalt Kristiina Sepa täismahus postitust SIIT.


Loodi farmaatsiavaldkonna kõrgharidusasutuste ja teiste organisatsioonide koostööplatvorm


Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis kogunesid juuni alguses Eesti farmaatsiavaldkonna organisatsioonide, sh kahe kõrgkooli esindajad, et ühiselt arutada valdkonna tulevikku, õppe kestlikkust, rahastamist ja eriala populariseerimist.

„Ümarlaud möödus väga konstruktiivses ning tulemustele, tulevikule ja koostööle orienteeritud õhkkonnas,“ sõnas Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja Ain Raal. „Teeb head meelt, et lisaks farmaatsiaharidusele on tähelepanu all kogu farmaatsia tulevik,“ lisas ta.

Kohtumisel moodustati kaks töörühma. Üks neist hakkab koostama tuleviku apteegi visioonidokumenti ning analüüsima erialatöötajate vastutusvaldkondi, et viia need vastavusse tervishoiusüsteemi ja ühiskonna vajadustega.

Teise töörühma eesmärk on tõhustada kahe farmaatsiaalast kõrgharidust andva kõrgkooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli omavahelist koostööd. Kavas on ühtlustada kõrgkoolide õppekavad ja anda Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kolmeaastase õppe läbinud farmatseutidele võimalus jätkata õpinguid Tartu Ülikooli proviisoriõppes.

Ümarlaual osalesid Eesti Farmaatsia Seltsi, Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi, Eesti Apteekide Ühenduse, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Haiglaapteekrite Seltsi, Eesti Proviisorite Koja, Tartu Ülikooli Rohuteaduste Seltsi ning Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindajad. 

Loe lähemalt uudiste alt.

Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp on valinud 2020. aastaks presidendi

11. juunil valis Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (PGEU) järgmiseks aastaseks perioodiks presidendi. PGEU liikmesriikide esindajad kohtusid Krakovis, et valida 2020. aasta esindusperioodiks president, kelleks osutus Duarte Santos. Duarte Santos on juhatuse liige Portugali Farmaatsia Ühenduses (ANF) ja esindab Portugali PGEU-s. Santos omandas 2008. aastal magistrikraadi farmaatsia erialal, alates 2013. aastast on ta juhatuse liige Portugali Farmaatsia Ühenduses, kus tema ülesanneteks on Ühenduse rahvusvaheline esindamine, kommunikatsioon akadeemiliste institutsioonide ja õpilasühendustega. Alates 2014. aastast on ta Lissaboni Ülikoolis Farmaatsia teaduskonnas professor. Ka on ta praegu omandamas magistrikraadi ärijuhtimises Portugali AESE Ärikoolis.


Oma tänukõnes tõi Duarto Santos välja, et ta tunneb uhkust selle üle, et ta on valitud PGEU 2020. aastaks presidendiks. Farmaatsia valdkond areneb kiiresti ja on muutumas ravimite väljastamise teenusest rohkem patsiendile orienteeritud teenuse pakkumise suunas. PGEU ülesanne on toetada liikmesriike nendes muutustes, et jagada parimaid praktikaid ja koguda tõestust, et apteegiteenus jätkuvalt annab lisandväärtust tervishoiusüsteemile.

Soovime omalt poolt Duarte Santosele järgnevaks aastaks edukat esindusaastat! Loe rohkem ametlikust pressiteatest SIIT.

Eesti Apteekide Ühendus

Eesti Apteekide Ühenduse poolt on välja antud "Apteegiteenuse kvaliteedijuhise" täiendatud versioon (2016), mida saate lugeda ja alla laadida, vajutades siia.


Kvaliteedijuhise ülesandeks on sõnastada nüüdisaegse apteegiteenuse põhimõtted ehk kvaliteetse apteegiteenuse aspektid ning määratleda selged apteegiteenuse kvaliteedi hindamise kriteeriumid.
"Apteegiteenuse kvaliteedijuhise" teemal toimus infopäev veebruaris 2019, mis on järelevaadatav ning koos materjalidega kättesaadav. Ettekandeid saate vaadata ning materjale lugeda SIIT

Millest lähtuda ravimite kasutamise nõustamisel ja väljastamisel loe apteekri poolt kasutatud juhisest.