Suukaudsete vähiravimite andmebaasi on täiendatud hormoonravi preparaatidega

Haiglaapteekrite seltsi (EHAS) EPIC töörühma poolt loodud ja hallatavat suukaudsete vähiravimite andmebaasi on täiendatud hormoonravi perparaatidega. 
Hormoonpreparaadid on vabamüügiapteekides sagedasti müüdavad vähivastased ravimid, mistõttu nende lisamine andmebaasi täiendab juba olemasolevat infot olulisel määral ja loob lisaväärtust andmebaasi kasutavale apteekrile patsientide nõustamisel.

Andmebaasi tutvustuse ja kasutusjuhendi leiate http://www.ehas.ee/epic/suukaudsete-vahiravimite-andmebaas

Loe pikemalt uudiste alt.
 
Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) juhatuse liikmeks asub alates märtsist Timo Danilov. 

Timo Danilov lõpetas 2015. aastal Tartu Ülikooli proviisoriõppe. Ta on töötanud neli aastat ravimite hulgi- ja jaemüügiettevõttes AS Magnum, kus ta ka jätkab kvaliteedidirektori kohuse täitmist.„Apteegisektori üks suurimaid probleeme on hetkel minu hinnangul ebakindlus tuleviku ees, see väljendub ennekõike riigi poolt kavandatavas apteegireformis. Minu töö prioriteet saab olema riigiga koostöö ja jätkusuutlike lahenduste saavutamine,“ sõnas Danilov. EAÜ senine juhatuse liige Tanel Terase lahkub ametist seoses uute väljakutsetega. „Tema tehtud töö on väga kiiduväärt, püüan omalt poolt olla sama pühendunud ja järjekindel,“ lisas Danilov.

Eesti Apteekide Ühendus

  
 Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) andis välja uued soovitused, kuidas vältida valproaadi mõju lootele.
Euroopa Liit on andnud rahvusvahelise heakskiidu, et valproaati sisaldavaid ravimeid võib kasutada, et ravida epilepsiat, bipolaarset häiret ja kasutada mõnedes riikides migreeni ennetuseks. Nendel ravimitel on teada, et neil võib olla märkimisväärne risk väärarengute ja muude arenguhäirete tekkeks vastsündinul, kelle lootes oleku perioodil on tarvitatud valproaati. Varasemalt on antud soovitusi, kuidas paremini informeerida naisi nendest riskidest, et vähendada ravimikasutust raseduse perioodil. Soovitustes on ka välja toodud, et valproaati sisaldavate ravimitega alustada ravi vaid siis, kui teised valikuvariandid pole tõhusad või pole võimalik kasutada kõrvalmõjude tõttu. Nüüd on antud välja uus ülevaade soovitustest, sest varasemad meetmed pole osutunud piisavalt tõhusalt efektiivseks.
Loe pikemalt uudiste alt. 

Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (PGEU) on nimetanud uueks peasekretäriks Ilaria Passarani.
Ilaria Passarani määras uuele ametikohale 19. detsembril PGEU Assemblee ja Ilaria tööks saab olema strateegilise suuna valimine ja PGEU juhtimine. 
Lisaks strateegilistele juhtimisülesannetele vastutab peasekretär ka apteekrite esindamise eest Euroopas ja rahvusvahelistel esinduskogudel ning jooksvate ülesannete eest PGEU-s.
Irina Passarani asub Jūratė Švarcaitė asemel uuele ametikohale 19. märtsil 2018. 


               

Eesti Apteekide Ühenduse poolt on välja antud "Apteegiteenuse kvaliteedijuhis" täiendatud versioon (2016), mida saab lugeda ja alla laadida siit. Loe rohkem siin. 


TULE ÕPPIMA PROVIISORIKS VÕI FARMATSEUDIKS!

Proviisoriõppe video on valminud koostöös Eesti Apteekide Ühendusega.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmaatsia eriala tutvustav videoklipp. Täpsem                    info eriala ja kõrgkooli kohta: www.ttk.ee