Apteegiteenuse kvaliteedijuhise“ töögrupp korraldab
teabepäevi veebruaris

Töögrupp, kuhu kuuluvad erialaorganisatsioonide, TÜ farmaatsia instituudi ja Ravimiameti esindajad toovad apteekriteni terve päeva kestva infopäeva "Apteegiteenuse kvaliteedijuhise rakendamine". Infopäeva eesmärk on anda ülevaade, kuidas kvaliteedijuhist kasutada apteekrite igapäevases nõustamistöös.

Kvaliteedijuhise ülesandeks on sõnastada nüüdisaegse apteegiteenuse

põhimõtted ehk kvaliteetse apteegiteenuse aspektid ning määratleda selged

apteegiteenuse kvaliteedi hindamise kriteeriumid.

Kvaliteedijuhist saab kasutada:

- kvaliteetse apteegiteenuse määramiseks:

- iga apteegiteenuse pakkuja enesehindamiseks ja anregusuundade kavandamiseks

- apteekrite pädevuse hoidmiseks ja täiendamise planeerimiseks

- apteegiteenuse kaasajastamiseks

- Eesti apteekides pakutavate teenuste hindamiseks ja parimate väljaselgitamiseks


Infopäevad toimuvad kahel kuupäeval:

- 19. veebruaril Tallinnas Bliss Konverentsikeskuses (Mehaanika 21)
- 21. veebruaril Tartus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5)

Infopäeva esimeses pooles saab kuulda kvaliteedijuhisest ja antakse ülevaade kvaliteedijuhtimisest üldiselt. Lisaks kuuleb, milliseid tehnoloogiaid kasutatakse apteegiteenuse edendamisel ning mis on patsiendi motiveerimine raviminõustamisel.
Päeva teises pooles tuleb juttu, kuidas apteegiteenuse kvaliteedijuhist rakendada igapäeva töös. Ka kuuleb, millised tervisealased nõustamisteenused on apteegis olemas, kuidas toimib apteekrite koostöö arstidega ning kuuleb retseptiravimite nõustamisest. Päeva lõpetab ettekanne, milline on apteekri laiem roll ühiskonnas.

Infopäevad on tasuta ja mõeldud kõikidele apteekritele ning farmaatsia- või proviisorõppe tudengitele.

Kvaliteedijuhisest saab täpsemalt lugeda siin

Apotheka ja Tartu Ülikool kutsuvad koolitusele 

Kõiki huvilisi oodatakse kolmapäeval, 09.jaanuaril kell 13:00 Tartu Raekoja apteeki praktilisele elustamiskoolitusele AED seadmega.

Koolitusel räägitakse õigetest elustamisvõtetest, tutvustatakse AED seadet ehk defibrillaatorit, mida kasutatakse elustamiseks äkksurma korral.

Koolitus on kõigile tasuta ning toimub Tartu raekoja apteegis 09.jaanuar kell 13:00.

Lähemalt saab lugeda Apotheka kodulehelt www.apotheka.ee/terviseinfo/raekoja-apteek-kutsub-loengule/.Südameapteeki tunnustati peresõbraliku tööandja algmärgisega17. oktoobril andis sotsiaalkaitseminister Kaia Iva pidulikul tunnustusüritusel Südameapteegile üle peresõbraliku tööandja algmärgise.

Peresõbraliku tööandja algmärgisega tunnustati kokku 31 Eesti tööandjat ning lõppmärgisega 13 Eesti tööandjat.

Südameapteeki tunnustati peresõbraliku tööandja algmärgisega
Sel kevadel valiti Südameapteek peresõbraliku tööandja programmi liikmeks ning pälvis nüüd oktoobris peresõbraliku tööandja algmärgise hõbetaseme.


Algmärgis näitab, et tööandja osaleb peresõbraliku tööandja märgise programmis ning on tänaseks läbinud eelhindamise ja koostanud tegevuskava, kuidas organisatsiooni töökultuuri edaspidi peresõbralikumaks muuta.

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab kokku 1,5-3 aastat, mille lõpus väljastatakse peresõbraliku tööandja lõppmärgis.

Käesoleval aastal pälvisid lõppmärgise: ADM Interactive OÜ, Incap Electronics Estonia OÜ, Maksu- ja Tolliamet, Proekspert AS, Scoro Software OÜ, Swedbank AS ja Ragn-Sells AS, BDO Eesti AS, DPD Eesti AS, must maja OÜ, Tartu Vangla, AS Tartu Terminal ning Baltic Restaurants Estonia AS.

Lõppmärgise saanud tööandjad väljuvad programmist ja jätkavad iseseisvalt peresõbralike meetmete elluviimist, kuid saavad järgmisele tasemele liikuda järelhindamisel.

Märgise laiem idee on muuta ühiskonna hoiakuid peresõbralikumaks, parandada tööandjate konkurentsivõimet töötajate värbamisel ning suurendada töötajate turvatunnet.

„Kõik peresõbraliku tööandja programmis osalenud tööandjad väärivad tunnustust, sest nad soovivad arvestada praeguste ja tulevaste töötajate vajadustega ning on valmis panustama nende heaolusse,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Töötajad hindavad üha rohkem töökoha valikul paindlikkust ja peresõbralikkust, sest töö ja pereelu ühitamine puudutab väga paljusid, näiteks ka neid, kes hooldavad eakat pereliiget, tegelevad töö kõrvalt professionaalsel tasemel spordiga või täiendavad töö kõrvalt oma oskusi.“

https://www.sudameapteek.ee/uudis/peresobraliku-tooandja-margis/


Teade Koolituskeskusest - koolitusperioodi lõppemisest 31. dets 2018 

31. detsembril 2018 lõpeb koolituspunktide kogumise periood neile, kellel on sõlmitud tööleping praeguse tööandjaga enne 1. jaanuari 2015. aastal või kuupäeval 01. jaanuar 2017 a.


Koolitusperioodi lõppemine puudutab apteekreid, kes töötavad jaemüügi- või haiglaapteegis nii osa- kui täiskoormusel, ühes apteegis või mitmes apteegis korraga ja kel on töösuhe sõlmitud praeguse tööandjaga enne 1. jaanuari 2015 aastal. Kõik apteekrid, kelle tööleping on sõlmitud hiljem kui 01.01.2015, on veel aega koguda täiendpunkte vastavalt 2-aastase perioodi tingimusele.2-aastast perioodi arvestatakse tegevusloa omaja ja apteekri vahel sõlmitud töösuhte algusest. Kui apteeker töötab korraga mitmes erinevas apteegis, algab 2-aastane periood vastava tööandja juures tööle asumise päevast. Töösuhte peatumise korral (näiteks lapsehoolduspuhkus) ei loeta eemal oldud aega erialase täiendkoolituse arvestamisel kahe aasta sisse.


Kõikidel töötavatel apteekritel on kohustuslik läbida alates töölepingu sõlmimise hetkest 2-aastase perioodi jooksul vähemalt 40 akadeemilist tundi täiendpunkte. Koolituspunkte võivad apteekrid koguda järgnevate organisatsioonide eriala koolitustelt: Tartu Ülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Apteekrite Liit, Eesti Apteekide Ühendus, Eesti Farmaatsia Selts, Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts, Eesti Haiglaapteekrite Selts. Täiendpunktide kogumise nõude järelevalvet teostab Ravimiamet.


Mõned näited.      

                          

1. Kui tööleping on sõlmitud 01. veebruar 2017 a., siis koolituspunktid peavad olema kogutud 01. veebruariks 2019 a.


2. Kui tööleping on sõlmitud 1. aprillil 2016 a., siis viimane koolituspunktide kogumisperiood lõppes 1. aprillil 2018 a. ja järgmine periood lõpeb 1. aprillil 2020.


3. Kui tööleping on sõlmitud 1. mail 2012, siis koolituspunktide kogumisperiood algas täiendpunktide kogumise seaduse jõustumistel 01. jaanuaril 2015 ja kestis kuni 31. detsember 2016. Käesolev periood algas 01. jaanuaril 2017 ja lõpeb 31. detsembril 2018.

4. Kui tööleping on sõlmitud 01. märtsil 2016, perioodil 01.01.17 – 01.09.2018 on apteeker olnud lapsehoolduspuhkusel, siis koolituspunktid peavad olema kogutud tööle naastes 1 aasta ja 2 kuu jooksul.


Kuna lõppemas on täiendpunktide kogumise periood pikaajalistele töösuhtes olevatele apteekritele (näide 3), siis juhime tähelepanu, et apteegisiseselt tuleks üle vaadata nende apteekrite koolituskavad või apteekri poolt läbitud koolituste kogumaht mainitud perioodil. Kel täiendpunkte on puudu, tuleks neid usinalt koguma hakata kas tavakoolitusel osalemise või e-loengute võtmisega enne aasta lõppu.


PS! Eesti Apteekide Ühenduse Koolituskeskuses lõpeb e-loengutele registreerimine aasta lõpus 20. detsembril ja algab uuesti 02. jaanuaril. Kes soovib saada tunnistust läbitud e-loengu eest veel 2018. aasta perioodi, peab registreerima e-loengule viimase kuupäevana 20. detsembril (ka) ja ka läbima testi positiivsele tulemusele enne 31. detsembri keskööd!Täpsemalt saab lugeda Ravimiameti leheküljelt:

http://www.ravimiamet.ee/teated-ja-juhendid-apteekrile?group=5#9


Kes soovib teada, kui palju täiendõppe punkte on tal kogutud Eesti Apteekide Ühenduse kaudu, palume kirjutada aadressil

koolitus@eestiapteek.ee koos oma nime, praeguse töökoha ja tööandja nimega. Samuti võib apteegi juhataja küsida kõikide hetkel konkreetses apteegis töötavate apteekrite Eesti Apteekide Ühenduse Koolituskeskuses läbitud koolituste andmeid.


EAÜ Koolituskeskus
Vähiliit alustas teavituskampaaniat "Iga mees peab teadma"Eesti meestel esinevatest vähkkasvajatest on kõige levinum eesnäärmevähk. Mehe vanuse kasvades suureneb ka haigestumisrisk, kõige sagedamini diagnoositakse eesnäärmevähki 55-74aastastel meestel.  1 

Eesnäärmevähi ja ka teiste eesnäärmehaiguste kiireks avastamiseks on olemas PSA-test, mida pakuvad ka perearstid. 1 

"Ainult test ei näita kõike, see test on organspetsiifiline, organ toodab seda ja see ei tähenda, et on haigus. Kui testi näit on kõrgem, siis võib olla haigus, aga samas võivad selle taga olla hoopis teised haigused, mitte vähk. See on juba spetsialistidel välja uurida, aga selle nn ealise läbivaatuse hulka võiks see test kuuluda, kes on üle 50 aasta vana," rääkis Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogiakeskuse juhataja Martin Kivi. 1 

Vaata uudiste lõiku. 

1 https://www.itk.ee/uudised/Südameapteek koostöös juuksehooldusfirma Placent Activiga kogusid
Eesti Vähiliidule 1800 eurot toetusraha

Eesti Vähiliit, Südameapteek ja Placent Activ viisid läbi ühiskampaania käesoleva aasta maikuus. Kampaania eesmärk oli kutsuda naisi kontrollima oma rindadae tervist rinnavähi varajase avastamise kuul. Lisaks tootemüügist eraldatud annetussummale (1€) oli kampaania eesmärgiks jagada informatsiooni rinnavähi sõeluuringute ja varajase vähi avastamise tähtsusest. 

“Meil on heameel, et üheskoos tehtud kampaania aitas pöörata naiste tähelepanu oma tervisele ja samas toetada rahaliselt Eesti Vähiliitu,” lausus Südameapteegi turundusjuht Mari Sumberg koos Placent Activ esindajaga annetust üle andes.

Kuna vähiregistri andmetel haigestub Eestis igal aastal rinnavähki liga 800 inimest, on oluline kontrollida rindade tervist nii kahtluse korral, aga ka järjepideva ajavahemiku tagant.


Lisaks saab lugeda Südameapteegi kodulehelt: www. sudameapteek.ee.

Pildiotsingu eesti farmaatsia selts tulemus
EESTI FARMAATSIA SELTS KUTSUB SUVESEMINARILE!


Saadame veel viimase üleskutse registreerumiseks EFS 55. juubeliseminarile! Julgustame kõiki suveseminarist osa võtma, kuna ööbimiskohtadega muret pole, loodus ja ümbruskond on Nelijärvel imelised ning ka ilm tõotab tulla päikeseline ning soe!

Hästi oluline on teie osavõtu soovist teada saada, kuna peame tellima ära toitlustuse vastavalt osavõtjate arvule ning teadma ka teie transpordi soove, kui soovite nt tulla Tartust bussiga. Osavõtutasu maksmisega kiirustama ei pea, seda saate teha ka vahetult enne suveseminari! Lisaks, kui keegi soovib kaasa võtta ka pereliikmeid, et veeta tore nädalavahetus Nelijärvel, siis osavõtutasu lapse kohta on 50€ ning täiskasvanule 99€.
Kui olete hädas transpordi leidmisega mujalt Eesti piirkondadest, siis saame ka abiks olla info edastamisega tulijatele, kes saaksid ehk küüti pakkuda.

EFS 55. juubeliaasta suveseminar toimub 09.-10. juunil Nelijärve Puhkekeskuses.
Suveseminarile on oodatud kõik apteekrid ja farmaatsiaeriala inimesed üle Eesti, et veeta mõnus nädalavahetus kutsekaaslastega, kus saate osa Nelijärve kaunist loodusest, põnevatest töötubadest või loodusmatkast, juubeliaastale pühendatud näitusest "EFS 55", uudistest ravimfirmade näitusel, erinevatest ühistegevustest jpm. põnevast, lisaks ka harivast täiendõppe loengust 2. seminaripäeval.
PS! Kuna tegemist on juubeliüritusega, siis inspireerituna Eesti Vabariigi 100. aastast, oleme stiiliks valinud ka vastavalt rahvuslikule koloriidile sini-must-valge . Seega, leidke üles kapist kõik trikoloori värvi rõivad, et juubelisündmust väärikalt tähistada!

Osavõtutasu EFS liikmele on 75€ ja mitteliikmele 99€ (sis. käibemaksu).

Registreerimiseks kirjutada alloleval kontaktil (eestifarmaatsia@gmail.com).
Lähemalt saab lugeda suveseminari kohta Eesti Farmaatsia Seltsi kodulehelt: http://efs.ee/efs-suveseminar/

Küsimuste korral saate pöörduda aadressil eestifarmaatsia@gmail.com. Tervise Arengu Instituut koostöös Eesti Apteekide Ühendusega
kutsub apteekreid osalema töötoas

"Kahjude vähendamise teenuste laiendamise võimalused apteekide näitel"

Narkomaania on tõsine rahvatervise probleem, mille lahendamisel on üheks tõhusaks meetmeks kahjude vähendamine. Selle eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamisest tulenevat riskikäitumist, nakkushaiguste levikut ja üledoose ning julgustada uimastitarvitajaid võtma ühendust tervishoiu- ja sotsiaalteenustega.

Viimastel aastatel on üha enam suurenenud apteekrite roll rahva tervise eest seismisel. Apteekrid on praktiliselt kõigis tervist puudutavates küsimustes nõustaja rollis. Siiski on Eesti tervishoius veel valdkondi, kus apteekrite roll on soovitust väiksem.
Eestis on hinnanguliselt mitu tuhat narkootikume süstivat inimest, kes täna veel kahjude vähendamise teenuseid (süstlavahetus, nõustamine jm) ei kasuta ning apteegid on üks võimalus nendeni jõuda, nõustada ja ravile suunata.

Kahjude vähendamise teenuse osutamine apteekides aitaks eelkõige neid inimesi, kelle asukoha lähedal statsionaarset keskust ei ole või kes väiksema anonüümsuse tõttu pelgavad keskusesse kohale minna.

Tervise Arengu Instituut koostöös Eesti Apteekrite Ühendusega korraldab töötoad, mille eesmärgiks on:
- anda ülevaade sõltuvusest kui kroonilisest haigusest
- anda ülevaade narkootikumide tarvitajatele suunatud teenustest Eestis ja mujal maailmas
- anda ülevaade teenuste toimimisest apteekides
- arendada koostöös riigi, apteekide, kahjude vähendamise teenuse osutajate ja sihtrühma esindajate vahel, et käivitada kahjude vähendamise teenused apteekides

Sihtrühm: apteekide töötajad. 

Toimumisaeg:


11. juuni − Kukrusel, Lehe 12 (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli struktuuriüksuses Kohta-Järvel)

12. juuni Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, Kännu 67

Lisainfo saamiseks palume kirjutada aadressil koolitus@eestiapteek.ee.
Suukaudsete vähiravimite andmebaasi on täiendatudHaiglaapteekrite seltsi (EHAS) EPIC töörühma poolt loodud ja hallatavat suukaudsete vähiravimite andmebaasi on täiendatud hormoonravi perparaatidega.

Hormoonpreparaadid on vabamüügiapteekides sagedasti müüdavad vähivastased ravimid, mistõttu nende lisamine andmebaasi täiendab juba olemasolevat infot olulisel määral ja loob lisaväärtust andmebaasi kasutavale apteekrile patsientide nõustamisel.
Andmebaasi tutvustuse ja kasutusjuhendi leiate http://www.ehas.ee/epic/suukaudsete-vahiravimite-andmebaas

Suukaudsete vähiravimite andmebaas on mõeldud lihtsustamaks orienteerumist suukaudsete kasvajavastaste ravimite infos ja parandamaks seeläbi patsientide ravimialast nõustamist. Andmebaas sisaldab ravimi omaduste kokkuvõttetele tuginevat infot Eestis enimkasutatavate suukaudsete vähiravimite kohta- näidustused, manustamine, sagedasemad kõrvaltoimed, olulised nõuanded ravimi korrektseks kasutamiseks, koostoimed teiste ravimitega jm. Eraldi teemarubriigis leiavad käsitlemist sagedasemad kõrvaltoimed, nende sümptomaatika ning esmased abinõud kõrvaltoimete leevendamiseks.

Andmebaas sisaldab ravimi omaduste kokkuvõttetele tuginevat infot Eestis enimkasutatavate suukaudsete vähiravimite kohta- näidustused, manustamine, sagedasemad kõrvaltoimed, olulised nõuanded ravimi korrektseks kasutamiseks, koostoimed teiste ravimitega jm.  1 

Kõrvaltoimete rubriigis antakse ülevaade kasvajavastaste ravimite sagedasematest kõrvaltoimetest. Eraldi on välja toodud patsiendile mõeldud info ning ainult apteekrile nähtav põhjalikum info. Patsiendiosas on lihtne selgitus kõrvaltoime olemusest ja patsiendile kättesaadavatest leevendusvahenditest. Apteekritele mõeldud infos on välja toodud kõrvaltoime riskitegurid, raskusastmed, põhjalikum käsitlus jne, mis aitab apteekril paremini kõrvaltoime tausta mõista ja patsiendil nõustamisel abiks olla.  1 

Vajadusel on võimalik patsiendile välja trükkida tema ravimi kasutamise info ning kõrvaltoimete teabeleht. 
1 

http://www.ehas.ee/epic/suukaudsete-vahiravimite-andmebaas
06.03.2018 Abiainete juhendi uuendused

Euroopa Komisjoni NtA (Notice to Applicants) grupp kiitis heaks ja avaldas uuendatud juhendi Abiained humaanravimite pakendi märgistamisel ja infolehtedespõhiteksti. Kaasajastatud dokumendis on paika pandud juhendi lisa jõustumise põhimõtted ning antud täiendavaid selgitusi.

Lisainfot abiainete juhendi kohta leiab siit.  1 


1 http://ravimiamet.ee/abiainete-juhendi-uuendused-0
 
01.03.2018 Muutused ATC klassifikatsioonis

Alates 1. märtsist 2018 kasutab Ravimiamet Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Oslo Koostöökeskuse poolt 2018. aasta jaanuaris välja antud anatoomilis-terapeutilis-keemilist (ATC) klassifikatsiooni.

Klassifikatsiooni alusel on koostatud kokkuvõte muutuvatest ATC koodidest, muutuvatest toimeainete nimetustest ning muutustest ATC rühmade nimetustes. Muutused kajastuvad Ravimiregistris alates 01.03.2018. 

ATC klassifikatsiooni muutused 2018 - vajuta siia. 

http://www.ravimiamet.ee/muutused-atc-klassifikatsioonis-7
Tulemas on suukaudsete vähiravimite e-koolitus apteekritele

Koolitus hõlmab sissejuhatust kasvajavastase ravi üldpõhimõtetesse, lühiülevaade antakse nii onkoloogilistest kui ka hematoloogilistest kasvajatest. Käsitletakse enamlevinud kasvajavastase ravi võimalusi ja põhilisi vähiravimeid. Pikemalt peatutakse nende ravimite koos- ja kõrvaltoimetel ja ohutul käitlemisel. Juttu tuleb ka kasvajahaigusega kaasuvatel muudel probleemidel nagu näiteks väsimus, valu, meeleoluhäired jne. Ka antakse ülevaade vähipatsiendi nõustamisest apteegis ning apteegis saadaolevate toidulisandite tõenduspõhisest kasutamisest vähihaigetel.

Koolituse läbiviijateks on spetsialistid nii onkoloogia, hematoloogia, onkofarmaatsia kui kliinilise farmaatsia vallast. Lektorid töötavad igapäevaselt meie suuremates vähiravi keskustes – Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Ida-Tallinna Keskhaiglas.

Koolitus on mõeldud kõigile apteekritele, kes töötavad kas üld- või haiglaapteegis ja kes täna või ka tulevikus väljastavad patsientidele suukaudseid kasvajavastaseid ravimeid.

Suukaudsete vähiravimite teemaline koolitusprojekt saab teoks tänu Eesti Haiglaapteekrite Seltsi osalemisele rahvusvahelises projektis EPIC, mille fookuses on pakkuda apteekritele koolitust ja tehnilisi abivahendeid, et suukaudset vähiravi saavaid patsiente apteegis paremini nõustada.

Lähemalt loe Eesti Haiglaapteekrite Seltsi kodulehelt aadressilt http://www.ehas.ee/epic.Jaanuarist muutub täiendava ravimihüvitise süsteem

Täiendavat ravimihüvitist on seni makstud inimestele, kelle kulutused ravimitele on suuremad kui 300 eurot kalendriaastas. Kui tänaseni pidi hüvitise saamiseks haigekassale avalduse esitama, siis alates 2018 aasta algusest muutub ravimihüvitis automaatseks ning lisasoodustuse saab kindlustatu koos tavapärase ravimisoodustusega juba ravimi väljaostmisel apteegis. Seda aga juba kulutustelt, mis ületavad 100 eurot kalendriaastas.
Täiendava ravimihüvitise süsteemi muutmise eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust just suurte ravimikuludega inimeste jaoks, hüvitades nende ravimitele tehtud kulutusi senisest oluliselt suuremal määral.
Hüvitist hakatakse alates 2018. aastast maksma 100 eurot ületavatelt kulutustelt 50% ja 300 eurot ületavatelt kulutustelt 90%. Täiendava ravimihüvitise sisse arvestatakse nüüd ka nö retseptitasu ning hüvitist hakatakse maksma automaatselt, mis tähendab, et patsient saab hüvitise võrra suurema soodustuse müügihetkel apteegis.

2018. aasta algusest ühlustatakse ka retseptitasu. Senise 1,27 ja 3,19 euro asemel kehtestatakse kõikidele retseptide ühine tasu 2,5 eurot ja käibele tulevad uued paberretsepti blanketid.
Eesti Haigekassa on koos erialaspetsialistidega välja andnud uue ravijuhendi „Kroonilise venoosse haavandi ravi ja hooldus“ 1

Eesti Haigekassa on välja töötanud patsiendijuhendi, kuidas ennetada ja tunda ära haavandi teket, tuues välja haavandi tekke riskitegurid ning põhjused. Venoosne haavand on krooniline, sageli halvasti paranev sääre haavand, mille põhjuseks on veenihaigus. Tavaliselt areneb haavand sääre alumises kolmandikus, hüppeliigese kohal, sääre sisepinnal.1

Venoossete haavandite põhjuseks võib olla:
* Veenilaiendid, mis võivad olla tingitud pärilikust sidekoe nõrkusest ja esinvad sageli perekonniti. Alajäsemete laienenud veenides ei sulgu veeniklapid täielikult, osa südame suunas liikuvast verest liigub läbi mittesulgunud klappide tagasi ning alajäseme, eelkõige sääre veenides rõhk tõuseb.

* Veeniseinapõletik, mis kahjustab otseselt veeniklappe ja põhjustab veenipuudulikkuse.

* Mõni muu haigus (kõhuõõne kasvajad, rasedus), mil vere vool südame suunas on takistatud.1 

Joonis 1. Peamised soovitused, kuidas tegeleda haavanditega.1

Ravijuhend sisaldab piltlike näiteid, kuidas tekivad venoossed haavandid, millised on kroonilise veenipuudulikkuse ja haavandi tekke riskitegurid ning välja on toodud tunnused, mis viitavad kroonilise veenipuudulikkuse tekkele. Ka on välja toodud mitmeid võimalusi, kuidas vältida haavandi teket. Kui siiski haavand on tekkinud, siis annab patsiendijuhend põhjalikud kirjeldused, millised ravivõimalused on olemas ning kuidas peaks ravi välja nägema.1

Ravijuhend on välja toodud veebiaadressil http://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/127/kroonilise-venoosse-haavandi-ravi-ja-hooldus, kust on võimalik põhjalikumalt tutvuda ravijuhendi sisuga ning soovi korral ka alla laadida.1

1  http://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/127/kroonilise-venoosse-haavandi-ravi-ja-hooldus

 
12.10.2017  Ravimiamet annab teada, et Euroopa Ravimiamet on koostöös liikmesriikide ravimiametite ning Euroopa komisjoniga uuendanud Euroopa Komisjoni juhendit, mis käsitleb abiaineid puudutava info kajastamist ravimite pakendimärgistusel ja infolehtedes. Ravimite ohutumaks kasutamiseks on uuendatud andmeid 15 abiaine kohta.

Loe lähemalt Ravimiameti kodulehelt.
26.10.2017  Ravimiameti veebilehel on olemas uus farmaatsiaterminoloogiat sisaldav andmebaas, kus on leitavad Euroopa farmakopöa ravimvormide, manustamisviiside ja pakendite eesti- ja ingliskeelsed standardterminid ning nende eestikeelsed definitsioonid, mida saab paremaks otsimiseks leida eraldi otsingu väljalt.  Terminiloomega tegeleb Ravimiameti juures tegutsev farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjon.

Loe lähemalt andmebaasi moodustamisest siit.
Vaata andmebaasi siit.

1 http://ravimiamet.ee/uus-farmaatsiaterminoloogia-andmebaas
 25.09.2017 Kümnendat korda toimus ravimite ebaseaduslikule müügile suunatud rahvusvaheline operatsioon PANGEA, mida korraldab Interpol. See aasta toimus 12.-19. septembril ja selles osales 123 riiki. Eesmärgiks on pöörata suurendatud tähelepanu võltsitud ravimite avastamisele, leviku tõkestamisele ning ravimite ebaseaduslikule müügile internetis. Lisaks kasutatakse võimalust tõsta üldsuse teadlikkust ohtudest, mis võivad kaasneda ravimite soetamisega internetist. Loe lähemalt siit. 
17.10.2017  Antibiootikumide müük Euroopas veterinaarseks kasutamiseks on vähenenud 13%. Euroopa Ravimiamet (EMA) andis välja raporti, kus põhjalikult on välja toodud 2015. aastal veterinaarseks otstarbel müüdud antibiootikumide andmete võrdlus eelneva viie aastaga. Andmed pärinevad 30 Euroopa riigist ja on kogutud Euroopa veterinaarseks kasutamiseks mõeldud antibakteriaalsete ainete seire (ESVAC) projekti osana EMA koordineerimisel koostöös Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikidega.Raporti andmetel kahanes aastatel 2011-2015 veterinaarseks otstarbeks müüdud antibiootikumide kogumüük enamikes Euroopa riikides. Loe lähemalt siit. 

14.07.2017  Ravimiameti kodulehel on koondatud kehtivad riskivähendamise meetmete materjalid, mida saab alla laadida ja välja trükkida ning vajadusel patsiendile anda. Täiendavate riskivähendamise meetmete eesmärk on tagada ravimi ohutum kasutamine, suurendada teadlikkust ravimiga seotud olulistest ohutusprobleemidest ning kirjeldada tegevusi nende riskide ennetamiseks või vähendamiseks. Loe lähemalt siit. 
22.06.2017
8 - 9. november 2017 - rahvusvaheline konverents „Ilma võltsravimiteta on Euroopa ohutum“.
 Ravimiamet ja Sotsiaalministeerium korraldavad koostöös ravimite tootjate, hulgimüü-jate ja apteekrite organisatsioonidega konverentsi „Ilma võltsravimiteta on Euroopa ohutum“. Konverents keskendub ravimite turvaelementide süsteemi rakendamisele Euroopa Liidus. Konverents toimub 8. ja 9. novembril Tallinnas, Kultuurikatlas ja on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud üritus. Loe lähemalt siit. 
 03.05.2017   Lihtsustub müügiloata ravimite kasutamise taotlemine. Hetkel tuleb arstil müügiloata ravimite kasutamiseks koostada nii müügiloata ravimi taotlus Ravimi-ametile kui ka välja kirjutada retsept. Patsient peab pabertaotlusega pöörduma apteeki, et apteek lisaks taotlusele oma kontaktandmed ja edastaks taotluse Ravimiametile. Alates 3. maist saab digiretseptist automaatselt taotlus, kui arst lisab retsepti tavapärastele andmetele müügiloata ravimi kasutamise põhjenduse ning see liigub automaatselt retseptikeskusest Ravimiametisse. Loe lähemalt siit. 
20.04.2017   Ravimiamet korraldab ja osaleb Euroopa Nõukogu eesistumise ajal toimuvatel üritustel. Eesti eesistumise ajal korraldab Ravimiamet üheksa sellist kohtumist, nendest kaks HMA* kohtumist inimestel kasutatavate ravimite ja veterinaarravimite Euroopa Liidu pädevate asutuste juhtidele. Lisaks korraldab Ravimiamet EMA teaduslike komiteede strateegilise täiendõppe kohtumisi ja mõned HMA töörühmade koostöökohtumised. Ravimiameti korraldatavate kohtumiste ajakava Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal on leitav siit.

Lähemalt saab lugeda Ravimiameti

kodulehelt.*HMA (Heads of Medicine Agencies) on koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad liikmesriikide ravimvaldkonna pädevate asutuste juhid.