Tulemas on suukaudsete vähiravimite e-koolitus apteekritele

Koolitus hõlmab sissejuhatust kasvajavastase ravi üldpõhimõtetesse, lühiülevaade antakse nii onkoloogilistest kui ka hematoloogilistest kasvajatest. Käsitletakse enamlevinud kasvajavastase ravi võimalusi ja põhilisi vähiravimeid. Pikemalt peatutakse nende ravimite koos- ja kõrvaltoimetel ja ohutul käitlemisel. Juttu tuleb ka kasvajahaigusega kaasuvatel muudel probleemidel nagu näiteks väsimus, valu, meeleoluhäired jne. Ka antakse ülevaade vähipatsiendi nõustamisest apteegis ning apteegis saadaolevate toidulisandite tõenduspõhisest kasutamisest vähihaigetel.

Koolituse läbiviijateks on spetsialistid nii onkoloogia, hematoloogia, onkofarmaatsia kui kliinilise farmaatsia vallast. Lektorid töötavad igapäevaselt meie suuremates vähiravi keskustes – Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Ida-Tallinna Keskhaiglas.


Koolitus on mõeldud kõigile apteekritele, kes töötavad kas üld- või haiglaapteegis ja kes täna või ka tulevikus väljastavad patsientidele suukaudseid kasvajavastaseid ravimeid.

Suukaudsete vähiravimite teemaline koolitusprojekt saab teoks tänu Eesti Haiglaapteekrite Seltsi osalemisele rahvusvahelises projektis EPIC, mille fookuses on pakkuda apteekritele koolitust ja tehnilisi abivahendeid, et suukaudset vähiravi saavaid patsiente apteegis paremini nõustada.


Lähemalt loe Eesti Haiglaapteekrite Seltsi kodulehelt aadressilt http://www.ehas.ee/epic.Jaanuarist muutub täiendava ravimihüvitise süsteem


Täiendavat ravimihüvitist on seni makstud inimestele, kelle kulutused ravimitele on suuremad kui 300 eurot kalendriaastas. Kui tänaseni pidi hüvitise saamiseks haigekassale avalduse esitama, siis alates 2018 aasta algusest muutub ravimihüvitis automaatseks ning lisasoodustuse saab kindlustatu koos tavapärase ravimisoodustusega juba ravimi väljaostmisel apteegis. Seda aga juba kulutustelt, mis ületavad 100 eurot kalendriaastas.
Täiendava ravimihüvitise süsteemi muutmise eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust just suurte ravimikuludega inimeste jaoks, hüvitades nende ravimitele tehtud kulutusi senisest oluliselt suuremal määral.
Hüvitist hakatakse alates 2018. aastast maksma 100 eurot ületavatelt kulutustelt 50% ja 300 eurot ületavatelt kulutustelt 90%. Täiendava ravimihüvitise sisse arvestatakse nüüd ka nö retseptitasu ning hüvitist hakatakse maksma automaatselt, mis tähendab, et patsient saab hüvitise võrra suurema soodustuse müügihetkel apteegis.

2018. aasta algusest ühlustatakse ka retseptitasu. Senise 1,27 ja 3,19 euro asemel kehtestatakse kõikidele retseptide ühine tasu 2,5 eurot ja käibele tulevad uued paberretsepti blanketid.

Vaata lähemalt allolevalt Eesti Haigekassa videoettekandest, kuidas arvutatakse täiendavat ravimihüvitist 1. jaanuarist 2018. 


Video täisekraanil vaatamiseks klõpsage pealkirja peale ja uuel leheküljel vajutage video
nooltega ikoonile.


Eesti Haigekassa on koos erialaspetsialistidega välja andnud uue ravijuhendi „Kroonilise venoosse haavandi ravi ja hooldus“ 1

Eesti Haigekassa on välja töötanud patsiendijuhendi, kuidas ennetada ja tunda ära haavandi teket, tuues välja haavandi tekke riskitegurid ning põhjused. Venoosne haavand on krooniline, sageli halvasti paranev sääre haavand, mille põhjuseks on veenihaigus. Tavaliselt areneb haavand sääre alumises kolmandikus, hüppeliigese kohal, sääre sisepinnal.1

Venoossete haavandite põhjuseks võib olla:
* Veenilaiendid, mis võivad olla tingitud pärilikust sidekoe nõrkusest ja esinvad sageli perekonniti. Alajäsemete laienenud veenides ei sulgu veeniklapid täielikult, osa südame suunas liikuvast verest liigub läbi mittesulgunud klappide tagasi ning alajäseme, eelkõige sääre veenides rõhk tõuseb.

* Veeniseinapõletik, mis kahjustab otseselt veeniklappe ja põhjustab veenipuudulikkuse.

* Mõni muu haigus (kõhuõõne kasvajad, rasedus), mil vere vool südame suunas on takistatud.1 

Joonis 1. Peamised soovitused, kuidas tegeleda haavanditega.1

Ravijuhend sisaldab piltlike näiteid, kuidas tekivad venoossed haavandid, millised on kroonilise veenipuudulikkuse ja haavandi tekke riskitegurid ning välja on toodud tunnused, mis viitavad kroonilise veenipuudulikkuse tekkele. Ka on välja toodud mitmeid võimalusi, kuidas vältida haavandi teket. Kui siiski haavand on tekkinud, siis annab patsiendijuhend põhjalikud kirjeldused, millised ravivõimalused on olemas ning kuidas peaks ravi välja nägema.1

Ravijuhend on välja toodud veebiaadressil http://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/127/kroonilise-venoosse-haavandi-ravi-ja-hooldus, kust on võimalik põhjalikumalt tutvuda ravijuhendi sisuga ning soovi korral ka alla laadida.1

1  http://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/127/kroonilise-venoosse-haavandi-ravi-ja-hooldus

 
12.10.2017  Ravimiamet annab teada, et Euroopa Ravimiamet on koostöös liikmesriikide ravimiametite ning Euroopa komisjoniga uuendanud Euroopa Komisjoni juhendit, mis käsitleb abiaineid puudutava info kajastamist ravimite pakendimärgistusel ja infolehtedes. Ravimite ohutumaks kasutamiseks on uuendatud andmeid 15 abiaine kohta.

Loe lähemalt Ravimiameti kodulehelt.
26.10.2017  Ravimiameti veebilehel on olemas uus farmaatsiaterminoloogiat sisaldav andmebaas, kus on leitavad Euroopa farmakopöa ravimvormide, manustamisviiside ja pakendite eesti- ja ingliskeelsed standardterminid ning nende eestikeelsed definitsioonid, mida saab paremaks otsimiseks leida eraldi otsingu väljalt.  Terminiloomega tegeleb Ravimiameti juures tegutsev farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjon.

Loe lähemalt andmebaasi moodustamisest
siit.
Vaata andmebaasi siit.

1 http://ravimiamet.ee/uus-farmaatsiaterminoloogia-andmebaas
 25.09.2017 Kümnendat korda toimus ravimite ebaseaduslikule müügile suunatud rahvusvaheline operatsioon PANGEA, mida korraldab Interpol. See aasta toimus 12.-19. septembril ja selles osales 123 riiki. Eesmärgiks on pöörata suurendatud tähelepanu võltsitud ravimite avastamisele, leviku tõkestamisele ning ravimite ebaseaduslikule müügile internetis. Lisaks kasutatakse võimalust tõsta üldsuse teadlikkust ohtudest, mis võivad kaasneda ravimite soetamisega internetist. Loe lähemalt siit. 
17.10.2017  Antibiootikumide müük Euroopas veterinaarseks kasutamiseks on vähenenud 13%. Euroopa Ravimiamet (EMA) andis välja raporti, kus põhjalikult on välja toodud 2015. aastal veterinaarseks otstarbel müüdud antibiootikumide andmete võrdlus eelneva viie aastaga. Andmed pärinevad 30 Euroopa riigist ja on kogutud Euroopa veterinaarseks kasutamiseks mõeldud antibakteriaalsete ainete seire (ESVAC) projekti osana EMA koordineerimisel koostöös Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikidega.Raporti andmetel kahanes aastatel 2011-2015 veterinaarseks otstarbeks müüdud antibiootikumide kogumüük enamikes Euroopa riikides. Loe lähemalt siit. 

14.07.2017  Ravimiameti kodulehel on koondatud kehtivad riskivähendamise meetmete materjalid, mida saab alla laadida ja välja trükkida ning vajadusel patsiendile anda. Täiendavate riskivähendamise meetmete eesmärk on tagada ravimi ohutum kasutamine, suurendada teadlikkust ravimiga seotud olulistest ohutusprobleemidest ning kirjeldada tegevusi nende riskide ennetamiseks või vähendamiseks. Loe lähemalt siit. 
22.06.2017
8 - 9. november 2017 - rahvusvaheline konverents „Ilma võltsravimiteta on Euroopa ohutum“.
 Ravimiamet ja Sotsiaalministeerium korraldavad koostöös ravimite tootjate, hulgimüü-jate ja apteekrite organisatsioonidega konverentsi „Ilma võltsravimiteta on Euroopa ohutum“. Konverents keskendub ravimite turvaelementide süsteemi rakendamisele Euroopa Liidus. Konverents toimub 8. ja 9. novembril Tallinnas, Kultuurikatlas ja on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud üritus. Loe lähemalt siit. 
 03.05.2017   Lihtsustub müügiloata ravimite kasutamise taotlemine. Hetkel tuleb arstil müügiloata ravimite kasutamiseks koostada nii müügiloata ravimi taotlus Ravimi-ametile kui ka välja kirjutada retsept. Patsient peab pabertaotlusega pöörduma apteeki, et apteek lisaks taotlusele oma kontaktandmed ja edastaks taotluse Ravimiametile. Alates 3. maist saab digiretseptist automaatselt taotlus, kui arst lisab retsepti tavapärastele andmetele müügiloata ravimi kasutamise põhjenduse ning see liigub automaatselt retseptikeskusest Ravimiametisse. Loe lähemalt siit. 
20.04.2017   Ravimiamet korraldab ja osaleb Euroopa Nõukogu eesistumise ajal toimuvatel üritustel. Eesti eesistumise ajal korraldab Ravimiamet üheksa sellist kohtumist, nendest kaks HMA* kohtumist inimestel kasutatavate ravimite ja veterinaarravimite Euroopa Liidu pädevate asutuste juhtidele. Lisaks korraldab Ravimiamet EMA teaduslike komiteede strateegilise täiendõppe kohtumisi ja mõned HMA töörühmade koostöökohtumised. Ravimiameti korraldatavate kohtumiste ajakava Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal on leitav siit.

Lähemalt saab lugeda Ravimiameti

kodulehelt.

*HMA (Heads of Medicine Agencies) on koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad liikmesriikide ravimvaldkonna pädevate asutuste juhid.