Rahvusvaheline Farmaatsia Föderatsioon on avaldanud uued soovitused antimikroobse resistentsusega võitlemiseks  1

FIP (Rahvusvaheline Farmaatsia Föderatsioon)  kasutab mõistet „One Health“, mis käsitleb inimeste, loomade ja ökoloogiliste süsteemide toimimist ja tervist kui ühtset tervikut. See hõlmab eri valdkondade ühist koordineeritud ja multidistsiplinaarset tegutsemist potentsiaalsete ja olemasolevate riskidega, mis saavad alguse inimeste-loomade-ökosüsteemide interaktsioonist.1

Soovitused sisaldavad nõuandeid nii valitsustele kui ka apteekritele:
1) valitsused peaks rakendama „One Health“ mõistet tervishoiu ministrite/ministeeriumite töös, et arenda, rahastada, täita, jälgida ja hinnata tegevusplaane antimikroobse resistentsuse vastases töös. Lisaks on oluline kindlaks teha, et kõik Maailma Tervisuhoiu Organisatsiooni (WHO) oluliste ravimite nimekirjas olevad antibiootikumid on igal ajal riigis saadaval.

2) apteekrid peaksid muuhulgas julgustama inimesi immuniseerima ka gripi vastu ja teostama tervishoiu kampaaniaid selgitamaks antibiootikumide efektiivsuse säilitamise olulisust nii arstidele, patsientidele, kui ka veterinaaridele ja põllumajandusega seotud isikutele. 1

Nõuandeid jagatakse ka aegunud ravimite käitlemiseks – valitsusi julgustatakse välja arendama programme, mille abil saab tagastada kasutamata ja aegunud antimikroobsed ravimid. Apteekrid sealjuures peaksid võtma vastutuse ja aktiivselt teavitama üldsust ravimite õige käitlemise kohta. 1

FIP-i asepresident Dr. Eduardo Savio sõnul peegeldavad uued soovitused 2008. aasta avalduse edasiarendust. 2008. aastal tehti ametlik avaldus, kus antimikroobide resistentsus (AMR) kuulutati avalikuks terviseprobleemiks. FIP toetab ka nüüd jätkuvalt rahvusvahelisi apteegi organisatsioone, et apteekrid panustaksid AMR-i vastasesse võitlusesse, et toimuks parem antimikroobsete ravimite jälgimine kasutamise ja resistentsuse üle, aga ka sekkumise ja kontrolli osas. 1

Pikemalt saab lugeda FIPi avalduse ja soovituste kohta siit: http://fip.org/www/uploads/database_file.php?id=386&table_id=


1   http://fip.org/newsandpublications_press____________________________________________________________________


Koreas toimus Farmaatsia ja Farmaatsiateaduste Maailma Kongress


Üheks käsitletavaks teemaks kongressil oli farmaatsia-alase tööjõu arvukuse tõstmine, millest oluliseim osa on hariduse ning pideva täiendusõppe kvaliteet. Tegemist on juba varasemalt kõne all olnud teemaga, kui Rahvusvaheline Farmaatsia Föderatsioon (FIP) andis välja 2016. aastal aruande, kus on kirjeldatud 13 eesmärki, kuidas muuta farmaatsia eriala õpe ülemaailmselt kvaliteetsemaks.
Sel aastal esitasid 21 riiki aruande oma tegevuse kohta, et jagada liikmesriikidega informatsiooni FIP-i poolt seatud eesmärkide edendamise osas . Nende aruannete ühistööna valmis uus globaalset agendat kirjeldav aruanne pealkirjaga „Teadustöö, arendus- ja hindamisstrateegiad farmaatsia haridusvaldkonna ja tööjõu juhtimiseks: globaalne aruanne 2017“ (loe siit). Aruande sisu on seada eesmärgiks, et hariduse edendamine peab toimuma teaduspõhistel alustel, mis on kooskõlas ülemaailmse poliitikaga. Rahvusvaheline Farmaatsia Föderatsioon julgustab hariduse valdkonna spetsialistidel ning haridusasutuste juhtidel panustama ühtsesse agendasse (apteekrite) tööjõu suurendamisel ning harimisel. 1


Samuti kõneleti teemal, kuidas apteekrid peaksid kuuluma esmatasandi tervishoiusüsteemi. Hetkel on (näiteks Eestis) määratletud esmatasandi tervishoiutöötajateks perearst koos pereõega koos muude petsialistidega2 . Küll aga kutsub Rahvusvaheline Farmaatsia Föderatsioon tunnustama apteekreid kui täisväärtuslikke esmatasandi tervishoiu töötajateks, kes samuti tegelevad ennetustööga ja haiguste määratlemisega1.
Tegemist on teemaga, mida on palju arutletud ka Eesti kontekstis. Apteekrite lisamiseks tervishoiutöötajate hulka ja selle tunnustamise teemal on sõna võtnud mitmeid organisatsioone ja isikuid, näiteks Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja professor Ain Raal, Eesti Apteekrite Liit ja Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige Tanel Terase.

1  http://fip.org/newsandpublications_press
2    https://www.sm.ee/et/esmatasand