KES ON PROVIISOR JA KUIDAS NÄEB VÄLJA
PROVIISORIÕPE TARTU ÜLIKOOLIS?

Proviisor on erialase akadeemilise kõrgharidusega tervishoiutöötaja, kes tunneb ravimite koostist, toimeid, koos- ja kõrvaltoimeid, ravimite valmistamise ja tootmise tehnoloogiaid ning oskab hinnata ravimite kvaliteeti. Proviisor on tervishoiumeeskonna liige, kellel on koos teiste tervishoiutöötajatega oluline roll ravimite ohutu ja eesmärgipärase kasutamise kindlustamisel ning terviseprobleemide/haiguste ennetamisel. Lisaks üldapteegile ja haiglaapteegile töötavad proviisorid ravimihulgimüügifirmades, ravimitööstuses, riigiasutustes, kolmandas sektoris, õppe- ja teadusasutustes jm.

Proviisori tööks on kvaliteetse ravimiabi korraldamine ja pakkumine, terviseprobleemide/haiguste ennetamine, ravimite arendamine ja tootmine, farmatseutilise hoole ja kliinilise farmaatsia teenuse korraldamine ja pakkumine, farmaatsiahariduse ja farmaatsiaeriala arendamine.

ÕPPETÖÖ

Farmaatsia on õpetus ravimite omadustest, väljatöötamisest, valmistamisest, säilitamisest, analüüsimisest ja kasutamisest ning selle majanduslikust ja juriidilisest taustast. Proviisor on ravimite ekspert, proviisoriõppe õppekava keskmes on kvaliteetne ravimpreparaat. See on ainulaadne kompetents – ühelgi teisel spetsialistil ei ole sellist ettevalmistust.

Proviisori elukutse on ajatult lugupidamist vääriv ega sõltu riigipiiridest ja valitsustest. Proviisor oli, on ja jääb. Proviisori diplomini jõudmiseks läbitakse viieaastane õpe Eesti vanimas ülikoolis, lõpetanu haridus vastab magistritasemele. Lisaks kõrgharidusdiplomile saab lõpetaja ka kutse, mis võimaldab asuda erialasele tööle.

ÕPPEVORM

Õpe toimub kursusesüsteemis, sest enne süvateadmiste juurde asumist on vaja läbida eeldusained ja seega tuleb õppekava läbida kindlas järjestuses ning kindlas mahus. Esimene kursus algab muu hulgas sissejuhatusega erialasse ning farmaatsia ajalooga, samuti tehakse tutvust erialaterminoloogiaga. Hilisemates erialaainetes õpitakse ravimite tehnoloogiat, ravimite keemiat, ravimite looduslikke allikaid, sotsiaalfarmaatsiat ning kliinilist farmaatsiat jm. Kohustuslik õppeaine on ka uurimistöö koostamine, mis kestab peaaegu terve semestri ja lõpeb töö avaliku kaitsmisega.

Viiendal kursusel toimuv apteegipraktika, üldapteegis ja väiksemas mahus haiglaapteegis, kestab 25 nädalat.

Valdav osa loenguid ja praktikume toimub kaasaegse sisustusega farmaatsia instituudis (Nooruse 1) ja Biomeedikumis. Lisaks eestikeelsetele õppeainetele on võimalus osaleda ka inglise keeles toimuvates valikainetes. Umbes kolmveerand õppetööst toimub rühmatöö vormis. Laboratoorsete tööde osakaal on õppes suur. Üliõpilaste kasutada on hästi komplekteeritud erialaraamatukogu, kus saab tutvuda erialaste õpikute ja käsiraamatutega. Erialaseid täienduskoolitusi ja seminare korraldavad nii farmaatsia instituut kui ka Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS), kuhu ka üliõpilased on kutsutud kuulaja ja korraldusmeeskonna abilisena kaasa lööma.

Loe lisaks TÜ kodulehelt aadressil: https://www.farmaatsia.ut.ee/et/õppimine

TULE APTEEKI TÖÖVARJUKS

Et näha, kuidas töötavad tänapäeval proviisorid ja milline on elu pärast proviisoriõppe lõpetamist, tule apteeki töövarjuks! Apteegis töövarjuks olles näed ja saad vastuse:

1. millist rolli mängib tervishoius proviisor?

2. millised on karjäärivõimalused?

3. millise hariduse saab, kuidas ja kus seda õpitakse?

4. kuidas näeb välja tänapäevane ning innovatiivseid lahendusi kasutav apteekriamet?

5. milliseid isikuomadusi läheb vaja apteekril apteegis töötades?

Töövarjuks saab minna nii Euroapteeki, Südameapteeki, Apotheka kui Benu apteeki.

Kui Sa ei suuda otsustada, kas proviisoriamet võiks sobida Sulle, vaata allolevast videost, kuidas Harry Kõrvits arvab, miks proviisor on oluline ühiskonnas ja miks minna õppima proviisoriks!


TÄIDA REGISTREERIMISVORM SIIN! (vajuta siia)

NB! Töövarjuks saab registreerida kuni 24.05!

Lisaküsimuste korral kirjutada info@eestiapteek.ee

Kohtumiseni apteegis!