Kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide kasutamisest saadav kasu ületab võimalikud riskid.
http://sam.ee/kombineeritud-hormonaalsete-kontratseptiivide-kasutamisest-saadav-kasu-%C3%BCletab-v%C3%B5imalikud-riskid
________________________________________________________________

Apteekrid: kui koolitustellimust ei suurendata, on oodata personalikriisi. http://www.tarbija24.ee/1363940/apteekrid-kui-koolitustellimust-ei-suurendata-on-oodata-personalikriisi
________________________________________________________________

Teaduslikult on põhjendatud, miks odavamad koopiaravimid iga haiguse ja iga inimese puhul ei mõju täpselt samamoodi kui originaalravimid.
http://arvamus.postimees.ee/1363400/vallo-matto-miks-originaal-ja-koopiaravim-ei-toimi-uhtmoodi
________________________________________________________________

Apteeker kui mitte-tervishoiutöötaja Patsiendiõiguste direktiivi ülevõtmise eelnõus ei määratleta apteekreid tervishoiutöötajatena, vaid «teenuse osutamisel osalejana» ning see tekitab absurdse olukorra.
http://arvamus.postimees.ee/1362350/tanel-terase-apteeker-kui-mitte-tervishoiutootaja
________________________________________________________________

Kolm põhjust, miks odavad ravimid pole apteekides alati kättesaadavad 
 Loe lähemalt järgneva lingi kaudu http://www.tarbija24.ee/1298198/kolm-pohjust-miks-odavad-ravimid-pole-apteekides-alati-kattesaadavad 
________________________________________________________________

Kodeiini sisaldavate valuvaigistite kasutamist valu leevendamiseks lastel on soovitatav piirata. http://sam.ee/kodeiini-sisaldavate-valuvaigistite-kasutamist-valu-leevendamiseks-lastel-soovitatav-piirata
________________________________________________________________

Apteekrid pingutavad kvaliteedi tõstmise nimel. Möödunud aastal valminud “Apteegiteenuse kvaliteedijuhise” praktikasse rakendamise esimeses etapis viib juhise välja töötanud töögrupp Eesti apteekides läbi uuringu, milles selgitatakse, kuidas apteekrid oma tegevust hindavad ning kaardistab võimalused apteegiteenuse kvaliteedi edendamiseks Loe edasi siit
________________________________________________________________

Apteegiteenuse osutaja on kohustatud sisestama paberkandjal väljastatud retsepti andmed retseptikeskusesse viivitamata pärast retsepti saamist. Ravimiseaduse muudatus jõustub 06.01.2013
https://www.riigiteataja.ee/akt/105122012005
_________________________________________________________________________________

Prantsusmaa Ravimiamet kavatseb 3. kuu jooksul kõrvaldada ravimiturult Diane 35 ravimpreparaadi ning selle geneerilised ravimpreparaadid. Põhjuseks trombemboolia tekke oht. Täpne ülevaade probleemi tõsidusest on koostamisel ning Euroopa Ravimiamet ei soovita patsientidel antud ravimpreparaatide kasutamist katkestada. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/01/WC500138302.pdf
________________________________________________________________
13.05.2013 jõustuvad muudatused kümnes sotsiaalministri määruses. Muudatused hõlmavad nõudeid ravimite kaugmüügile,täpsustatakse nõudeid apteegiteenuse osutamise tegevusloa taotluses, samas muudetakse ka veterinaarravimite klassifitseerimise sätteid.                                          
Põhjalikumalt saab  muudatustega  tutvuda järgneva lingi kaudu: https://www.riigiteataja.ee/akt/110052013001
________________________________________________________________

Teabepäev "Apteegiteenuse kvaliteedijuhis praktiku laual" 

24. jaanuaril 2013. a Tallinnas Rahvusraamatukogus ja
25. jaanuaril 2013. a Tartus Nooruse 1.                                                                
Teabepäeva kavaga saate tutvuda siin.
________________________________________________________________

1. jaanuarist 2013   hakkas   kehtima  määruse    „Eesti Haigekassa meditsiini-  seadmete loetelu    ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu   maksmise   kohustuse   ülevõtmise  kord“ muudatused. Täpsemalt   saate määruse  muudatustega  tutvuda siit.
________________________________________________________________

Apteegiteenuse osutaja on kohustatud sisestama paberkandjal väljastatud  retsepti andmed retseptikeskusesse viivitamata pärast retsepti saamist. Ravimiseaduse muudatus jõustub 06.01.2013
https://www.riigiteataja.ee/akt/105122012005
________________________________________________________________

 27.03.2013 läheb riigikogus kolmandale lugemisele ravimiseaduse muutmise  seaduse eelnõu, millega kehtestatakse nõuded ravimite kaugmüügile.  Seaduse jõustumine on plaanitud juulist 2013. 26.03.2013
http://www.med24.ee/uudised/farmaatsia/article_id-29503
________________________________________________________________

Euroopa Ravimiameti pressiteade kombineeritud kontraseptiivide tarvitamisega kaasnevatest riskidest.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jspcurl=pages/news_and_events/news/2013/01/news_detail_001688.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
________________________________________________________________
Euroopa Liidu Farmaatsialiit ja Euroopa Haiglaapteekrite Ühendus rõhutavad oma ühisavalduses apteekrite kui ravimite ekspertide rolli olulisust esmase tervishoiuteenuse osutamisel, kelle panust patsientide nõustamisel ravimite mõistlikuks ja ohutuks  kasutamiseks peab suurendama.
http://www.pgeu.eu/en/press/1-press-releases/95-eahp-a-pgeu-joint-press-release.html
________________________________________________________________

Tervise ja raha vaba konkurents. Konkurentsiõiguse asjatundja Villu Otsmann kirjutab, et eestlase õigus tervisele sisaldab endas nõuet riigile kasutada mingitki meedet apteekide ülemäärase konkurentsi ärahoidmiseks.
http://pluss.postimees.ee/1076704/villu-otsmann-tervise-ja-raha-vaba-konkurents/
________________________________________________________________

Apteekrid: miks tippjurist Teder eirab Euroopa kohtulahendeid? http://majandus.delfi.ee/news/uudised/apteekrid-miks-tippjurist-teder-eirab-euroopa-kohtu-lahendeid.d?id=65368620
________________________________________________________________