EESTI

¤ Ravimiseadus 
¤ Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord

¤ Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu
¤ Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm
¤ Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu