Eesti Apteekide Ühenduse kaudu on võimalik tellida apteekrite käsiraamatut "Sümptomite käsitlemine apteegis"

"SÜMPTOMITE KÄSITLEMINE APTEEGIS"

Autorid: Alison Blenkinsopp, Paul Paxton, John Blenkinsopp

Käsiraamatu on eesti keelde toimetanud:  Kristiina Sepp, Malle Kuum
Väljaande nr: 6. väljaanne
Eesti keeles ilmunud: 2015. a.
Raamatu hind: 15 eurot, aasta lõpuni erihind 8 eurot. Raamatute hulk on piiratud!

Tellimine: Käsiraamatu tellimisinfo leiate SIIT.Toimetajate eessõna

Käesolev raamat on nüüdseks Suurbritannias ilmunud juba seitsmes trükis, mis näitab raamatu tähtsust kohalike apteekrite jaoks. Kui paari aasta eest sai Eestis valmis esimene apteegiteenuse kvaliteedijuhis, tekkis igale apteekrile võimalus hinnata oma apteegis pakutava teenuse sisu ja kvaliteeti ning ühtne alus parandamaks ja ühtlustamaks apteegiteenuse kvaliteeti. Juhise esimestes peatükkides kirjeldatakse head tava, kuidas patsienti apteegis nõustada, milliseid aspekte arvestada ravimite väljakirjutamisel, milline peaks olema ravimsuhtlemine ravimite ratsionaalse ja tõhusa kasutamise tagamiseks ning mida pidada silmas tervise jälgimise, edendamise ja haiguste ennetamise seisukohalt. Samuti rõhutatakse selles pidevat enese täiendamist ja uute erialateadmiste omandamist.

Apteeker on patsiendile kergesti kättesaadav ning tervishoiutöötajana peaks ta panustama ka patsiendi iseravimise tõhustamisse ja tervislike eluviiside edendamisse. Apteegist peab patsient saama lahendusi kergemate tervisekaebuste kohta  ning keerukamatele probleemidele peab apteeker aegsasti reageerima ja patsiendi perearsti juurde või erakorralise meditsiini osakonda suunama. Siinkohal rõhutame, et raamat ei ole ette nähtud selleks, et apteekrid hakkaksid arstide asemel kedagi ravima, vaid ikkagi selle tarbeks, et nad suudaksid ära tunda ja käsitleda patsiendi tervisemuresid. Loomulikult võiks raamat olla ka hea abimees enese arendamiseks ja uute teadmiste omandamiseks.

Raamatut tõlkima ja toimetama ärgitas just nimelt apteegiteenuse kvaliteedijuhis, aga ka olukord, kus arstidele mõeldud käsiraamatud on ülimahukad, mistõttu ei ole apteegis töötades võimalik leida aega nendesse süveneda. Raamatupoes leidub hulgaliselt raamatuid tervislikest eluviisidest, toitumisest või alternatiivsetest ravimeetoditest, ent pole ühte raamatut apteekrile, millest ühelt poolt kirjeldataks patsientide tüüpilisi kaebusi ja haigusi, millega apteeki pöördutakse, ning teisalt toodaks välja võimalikke lahendusi ja kehtivaid regulatsioone.

Laiemate teadmiste andmiseks on toimetades lisatud raamatusse lõigud selle kohta, mis kehtib Suurbritannias, ent mitte Eestis, ning raviainete nimetused, mida Eestis ei ole. Need kohad on tähistatud märkidega [GB]. Eestis kehtivad reeglid on esitaud kaldkirjas. Tekstis esinevate lühendute hulgas orienteerumiseks leiab lõpust lühendite lisa.

Loodetavasti saab iga apteeker sellest raamatust nippe parandamaks patsiendi kuulamise ja nõustamise oskusi, laiendamaks oma teadmisi haiguste kohta ning kordamaks üle ammu õpitut. Kuna raamat on kõigest napil 300-l, mitte 3000 leheküljel, siis loomulikkult ei mahu sellesse kõik ära, nii olemegi raamatu toimetamisel lisanud viiteid asjakohase valdavalt eestikeelse materjali leidmiseks internetist.