Eesti Apteekide Ühenduse Koolituskeskus on 2011. aasta kevadest tegelenud aktiivselt apteekrite täiendõppeprogrammi arendamisega, mille üheks oluliseks suunaks on ka e-õppe võimaldamine. Programmi eesmärgiks on arendada apteekri igapäevaseid teadmisi ravimitest, nende koos- ja kõrvaltoimetest, farmakodünaamikast, farmakokineetikast jne, et tõsta apteekides pakutava nõustamisteenuste kvaliteeti.Koolitused toimuvad nii tavaloengu vormis kui ka e-loengutena. Lisaks pakume ka venekeelsele kuulajaskonnale tõlgitud e-loenguid, mis on uudne just farmaatsia valdkonnas. Tavaloengute kalenderplaani leiate siit

Eesti Apteekide Ühenduse e-koolituskeskkond on hea viis, kuidas teha loengud kõigile apteekritele kättesaadavaks. E-koolituskeskkonda pääsevad vaid autentitud kasutajad aadressil: http://ekoolitus.cito.ee. Tutvuge kindlasti infoga, kuidas saada e-õppe osalejaks registreerumise alt.

_______________________________________________________________

Alates 01. jaanuarist 2015 on kehtestatud Ravimiseadus § 45 apteekrite täiendõppekohustus 40 akadeemilise tunni ulatuses 2 aasta jooksul.

Täpsema lahtikirjutuse apteekrite täiendkoolituse rakendamisest leiate Ravimiameti kodulehelt alljärgneva viite alt: http://sam.ee/teated-apteekrile?group=5#9