Miks olla e-koolituskeskkonna kasutaja?

E-koolituskeskkonna eelisteks on:

 • aja kokkuhoid, kuna tihti ei ole võimalik erinevatel põhjustel koolitusele sõita;
 • oluliselt soodsam hind võrreldes tavakoolitustega;
 • pikk vaatamisperiood- võimaldab videoloenguid vaadata korduvalt, tuletada meelde ununenud infot;
 • videoloenguid saab vaadata endale sobival ajal ning sobivas mahus. Alati saab vaatamist pooleli jätta ja tulla selle juurde hiljem tagasi.
 • testi küsimustele vastamine- võtab kokku olulise teabe õpitust ja võimaldab seda ka paremini meelde jätta.

E-loengule registreerumine

Kui olete leidnud endale huvipakkuvaid e-loenguid loengute lühitutvustuse alt, mida sooviksite vaadata/kuulata, siis tuleks saata sooviavaldus aadressil koolitus@eestiapteek.ee, kuhu kirjutada:

 • enda nimi
 • juhul, kui Teil on juba e-õppe kasutajakonto, märkida ära: "olen e-õppe kasutaja" 
 • huvipakkuva(te) loengu(te) nimi 
 • eesti- või venekeelne
 • apteegi nimi
 • ettevõtte juriidiline nimi, kellele arve esitatakse
 • e-maili aadress, kuhu arve saadetakse
Juhul, kui Teil pole aga e-koolituskeskkonnas kasutajakontot, kuid sooviksite e-õppega liituda, siis lugege allolevat instruktsiooni.

Kuidas saada e-koolituskeskkonna kasutajaks?

Kui Teid pole veel Eesti Apteekide Ühenduse e-koolituskeskkonna andmebaasi registreeritud, siis võtke esmalt ühendust administraatoriga e-maili teel: koolitus@eestiapteek.ee, märkides ära enda nime, isikukoodi, personaalse e-maili aadressi ja ettevõtte ning apteegi nime, et saaksime Teile konto luua. E-õppe kasutajakonto loomine on tasuta.

Isikuandmete edastamisega annate nõusoleku Eesti Apteekide Ühenduse Koolituskeskusele edastatud isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel:

 • Vastavalt Ravimiameti Ravimiseadusele §45, mis käsitleb apteekrite täiendõppe koolitust, tuleb Eesti Apteekide Ühendusel koguda, säilitada ning töödelda isikuandmeid. Seetõttu on Eesti Apteekide Ühendusel kohustus küsida andmeid, mida on vajalik koguda vastavalt Ravimiameti seadusele ja apteekril on kohustus neid andmeid jagada.
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik e-loengute ja tavakoolituste tunnistuste väljastamiseks ning nende andmete säilitamiseks koolituskohustuse kontrolliks.
 • Lisaks töödeldakse andmeid vastavalt Raamatupidamise seadusele, et vajadusel väljastada arve apteekri täiendõppe (auditoorse või e-õppekeskkonna koolituse) osaluse eest.
 • Muud kogutud andmeid (registreerimissoovid) ei töödelda kauem, kui on vajalik.
 • Andmeid säilitatakse vastavalt seadustele, mida nõuab Ravimiseadus või Raamatupidamise seadus.
 • Apteekri isikuandmete töötlemise osas vastutav töötleja on Eesti Apteekide Ühendus MTÜ (edaspidi Töötleja), registrikood (80163971), aadress Vae 16, Laagri alevik, Saue vald, 76401 Harjumaa, e-post koolitus@eestiapteek.ee.
 • Töötleja töötleb (muuhulgas kogub, salvestab, edastab) järgmisi apteekri poolt edastatud isikuandmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress, ettevõtte nimi, apteegi nimi, telefoninumber.
 • Töötlejal on õigus edastada apteekri poolt edastatud isikuandmeid Ravimiametile ja tööandjale koolituskohustuse täitmise kontrollimiseks.
 • Töötleja kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse ning turvalisuse nõuetest ning mitte avaldama apteekri isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole eelnevas punktis mainitud isikud.
 • Apteekril on seoses tema isikuandmete töötlemisega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist koolitustegevuse lõpetamisel. Selleks palume võtta ühendust aadressil info@eestiapteek.ee
 • Igal apteekril on õigus pöörduda Andmekaitse inspektsiooni poole, kui tema andmeid on valesti töödeldud või on eksitud andmekaitse seaduse vastu.

Lähemalt saab lugeda Euroopa Liidu andmekaitse määrusest siit. 

Lugupidamisega

Eesti Apteekide Ühenduse Koolituskeskus